First Heading

First paragraph is awesome!

Zabbix Server

بر اثر چنین تلقین و شستشوی مغزی جامعی، سطح و پایهٔ ذهن و فهم و نظر بعضی اشخاص واژگونه و معکوس می‌شود. بر اثر چنین تلقین و شستشوی مغزی جامعی، سطح و پایهٔ ذهن و فهم و نظر بعضی اشخاص واژگونه و معکوس می‌شود.بر اثر چنین تلقین و شستشوی مغزی جامعی، سطح و پایهٔ ذهن و فهم و نظر بعضی اشخاص واژگونه و معکوس می‌شود

8 مگابایت

 • تومان
  1,065
  ساعتی
 • 4 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • 5 ترابایت ترافیک
 • ایجاد سرور

512 مگابایت

 • تومان
  70
  ساعتی
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • 1 ترابایت ترافیک
 • ایجاد سرور

1 گیگابایت

 • تومان
  134
  ساعتی
 • 1 هسته پردازنده
 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک
 • ایجاد سرور

4 گیگابایت

 • تومان
  540
  ساعتی
 • 2 هسته پردازنده
 • 60 گیگابایت فضای دیسک
 • 4 ترابایت ترافیک
 • ایجاد سرور

2 گیگابایت

 • تومان
  268
  ساعتی
 • 2 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت فضای دیسک
 • 3 ترابایت ترافیک
 • ایجاد سرور

نسخه پشتیبان

فعالسازی نسخه پشتیبان دوره‌ای تنها در چند دقیقه رخ می دهد. این نسخه پشتیبان به صورت هفتگی توسط سرویس دهنده تهیه می‌گردد.

تصویر آنی

شما می‌توانید در هر زمان که نیاز است از سرور خود تصویر آنی تهیه کنید، تصویر آنی به صورت یک نمونه باقی می‌ماند و امکان بازساخت آن در هر لحظه وجود دارد.

Zabbix Server

سرورهای استاندارد از پیش تنظیم شده زبیکس برای کاربری و اسنفاده آسان از این نرم‌افزار برای مانیتورینگ سرور و یا شبکه‌های کامپیوتری شما. این سرورها از همه جا قابل دسترس بوده و به سرعت و به سادگی ساخته شده و قابل مدیریت هستند.