تصاویر استاندارد زبیکس در داکر

Zabbix XXL یک زبیکس استاندارد است که برای استفاده در داکر تهییه شده است. در حالت قدیمی شما باید تمامی پکیج های زبیکس (rpm, deb, ...) را نصب کنید. اما در دنیای داکر شما باید تصویر زبیکس را در داکر اضافه کنید. این تصویر داکر حاوی زبیکس استاندارد + افزونه XXL(community) است. کارهای متداولی همچونی وارد کردن دیتابیس زبیکس به صورت خودکار صورت می ‌پذیرد، بنابراین این المان برای توسعه و کاربری آسان تهیه شده است.

زبیکس داکر

Zabbix-XXL :Zabbix 3.0/3.2

گردآوری زبیکس (server, proxy, agent, java gateway, snmpd daemon) به همراه تمامی ویژگی های(MySQL support, Java, SNMP, Curl, Ipmi, SSH, fping) و محیط گرافیکی تحت وب زبیکس مبتنی بر CentOS 7،Supervisor, Nginx, PHP. تمامی تصاویر نیازمند نصب MySQL/MariDB می باشند )شما می توانید از داکر کمک بگیرید( یکپارچه سازی افزونه های XXL: Searcher, Grapher, Zapix, template auto import, API command/script execution

اگر نیاز به اطلاع بیشتر در مورد داکر و نحوه استفاده از آن دارید از لینک زیر استفاده نمایید!